Ông Petros Timotheou

Giám đốc điều hành của Innovopolis Waste Solutions

Ông Petros Timotheou

Giám đốc điều hành của Innovopolis Waste Solutions

Biography

Petros Timotheou hiện đang là Giám đốc điều hành của Innovopolis Waste Solutions- một công ty của Thụy Sĩ. Ông Timotheou đã từng làm việc tại các tổ chức tài chính khác nhau bao gồm Thompson Reuteurs, CBRE Switzerland, and Go Beyond Investing trước khi làm việc tại công ty Innovopolis Waste Solutions. Mô hình quản lý tập trung chất thải phân tán sẽ biến không gian riêng cũng như công cộng trở nên sạch chất thải và cung cấp đủ năng lượng cho hệ sinh thái. Innovopolis Waste Solutions đã là công ty chiến thắng vào năm 2015 trong cuộc thi clb khởi nghiệp và cuộc thi về tầm ảnh hưởng xã hội.

All sessions by Ông Petros Timotheou

Talkshow: Go Global #1

14 Th11 2017
14:00-15:00
Millennium 1