Ông Phạm Ngọc Anh Tùng

Nhà sáng lập của startup Demeter

Ông Phạm Ngọc Anh Tùng

Nhà sáng lập của startup Demeter

Biography

Phạm Ngọc Anh Tùng là sáng lập startup Demeter, một công ty công nghệ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

All sessions by Ông Phạm Ngọc Anh Tùng