Ông Phạm Văn Hát

Nhà sáng chế robot gieo hạt

Ông Phạm Văn Hát

Nhà sáng chế robot gieo hạt

Biography

Sinh năm 1972 tại Hải Dương, đến nay ông Phạm Văn Hát đã sáng chế ra nhiều sản phẩm máy nông nghiệp xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia và tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước
Đặc biệt là máy gieo hạt – đã bán trên 63 tỉnh thành phố và 14 nước trên thế giới như Đức, Mỹ, Nhật bản, Trung Quốc, các nước khu vực ASEAN
Năm 2010, ông Hát sang Israel học hỏi quy trình nông nghiệp và được Hội đồng thẩm định của nhà nước Israel đến để thực nghiệm “Máy của Hát” và cấp bằng sáng chế cho thiết bị rải phân bón tự động này. Tính trung bình, 1 năm ông hoàn thiện 3-5 đề tài sáng chế. Gần đây nhất là máy phun thuốc sâu đặc biệt, có thể thay thế cho vài chục người mà giá thành chỉ bằng 20% nếu như mua ở nước ngoài.
Ông Phạm Văn Hát được nhiều công ty, tổ chức trong nước và nước ngoài đặt hàng các máy móc, sáng chế. Tỉnh Lâm Đồng đã nhờ ông phát triển máy trồng khoai lang, trồng bằng cây, trên thế giới chưa có và hiện đang được áp dụng cho nông dân tại đây.

All sessions by Ông Phạm Văn Hát