Ông Ryu Hirota

Giám đốc của Spiral Ventures

Ông Ryu Hirota

Giám đốc của Spiral Ventures

Biography

Ryu Hirota là Chủ tịch quỹ đầu tư Spiral Ventures. Ryu bắt đầu sự nghiệp tại Mitsubishi Corporation trong bộ phận tài chính, nơi ông tham gia vào các hoạt động về lãi suất, ngoại hối và giao dịch vốn cổ phần, cũng như nghiên cứu các xu hướng kinh tế vĩ mô và tài chính. Sau khi được chuyển đến công ty con tại Singapore, Ryu đã bị ấn tượng bởi sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc của khu vực và tính năng động của doanh nghiệp. Với mục tiêu đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các công ty và các công ty mới thành lập ở Đông Nam Á, ông đã gia nhập vào các đối tác IMJ Investment vào tháng 5 năm 2015.

 

All sessions by Ông Ryu Hirota