Ông Sachin Gupta

Giám đốc chương trình & Phát triển kinh doanh của bộ phận nghiên cứu của IBM tại ASEAN

Ông Sachin Gupta

Giám đốc chương trình & Phát triển kinh doanh của bộ phận nghiên cứu của IBM tại ASEAN

Biography

Ông Sachin Gupta là Giám đốc chương trình, phát triển kinh doanh của bộ phận nghiên cứu IBM tại ASEAN, trụ sở ở Singapore. Ông đã làm tại bộ phận nghiên cứu IBM trong 8 năm và có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ở vị trí hiện tại, ông chịu trách nhiệm cho các giải pháp và liên kết với các nghiên cứu hàng đầu và các công nghệ tiên phong thông qua hợp tác với các trường đại học hàng đầu, các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân. Trọng tâm chính là vào thiết kế và phát triển các công nghệ nghiên cứu hàng đầu kết hợp với nhu cầu về giá trị và thị trường của các khách hàng và các đối tác.

.

All sessions by Ông Sachin Gupta