Ông Sean O’Connell

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam

Ông Sean O’Connell

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam

Biography

Ông Sean O’Connell làm việc tại UNDP Việt Nam, tham gia vào khu vực tư nhân trong các lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh và khởi nghiệp, và thúc đẩy hoạt động kinh doanh và nhân quyền tại Việt Nam. Ông Sean đã phối hợp SDG Challenge 2017, cuộc thi tăng tốc khởi nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy đổi mới để đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững.