Ông Thuận Phạm

Giám đốc công nghệ của Uber

Ông Thuận Phạm

Giám đốc công nghệ của Uber

Biography