Ông Trần Thanh Nam

CEO của công ty thanh toán di động Moca

Ông Trần Thanh Nam

CEO của công ty thanh toán di động Moca

Biography

Ông Trần Thanh Nam, CEO của công ty thanh toán di động Moca – ứng dụng thanh toán miễn phí trên nền tảng iOS và Android cho người tiêu dùng tại Việt Nam

All sessions by Ông Trần Thanh Nam