Ông Trịnh Minh Giang

CEO của tập đoàn Venture Management Consulting

Ông Trịnh Minh Giang

CEO của tập đoàn Venture Management Consulting

Biography

Anh Trịnh Minh Giang tốt nghiệp MBA Đại học INSEEC-Paris, Pháp, với luận văn về quản trị hệ thông tin (MIS). Trịnh Minh Giang là diễn giả về đổi mới sáng tạo và là đồng sáng lập và điều hành nhiều công ty, trong đó quen thuộc với giới khởi nghiệp có công ty VMCG đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ và công ty IZZI ASIA đầu tư vào hệ sinh thái F&B. Là nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp (mentor). Trịnh Minh Giang cũng đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các cộng đồng doanh nhân và khởi nghiệp như VPSF, iAngel, VMI, VIoTA, HanoiBA, FAVSN… Anh cũng nguyên là cổ đông sáng lập của thương hiệu xuất bản sách Alpha Books, chủ tịch Hội cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp và là một trong những người đầu tiên gây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp ANS.

All sessions by Ông Trịnh Minh Giang