Ông Võ Tấn Long

Giám đốc Dịch vụ ngân hàng
công nghệ số - VPBank

Ông Võ Tấn Long

Giám đốc Dịch vụ ngân hàng
công nghệ số - VPBank

Biography

Ông Võ Tấn Long, hiện là Giám đốc Dịch vụ ngân hàng công nghệ số – VPBank. Ông Long có 16 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí khác nhau như Hỗ trợ kỹ thuật, Quản lý Dự án, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, Quản lý Kinh doanh và Tổng Giám đốc IBM Việt Nam

All sessions by Ông Võ Tấn Long