Tiến sĩ luật Trần Lê Hồng

Chánh Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Tiến sĩ luật Trần Lê Hồng

Chánh Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Biography

Trần Lê Hồng là giảng viên về tư pháp quốc tế và luật kinh tế trước và sau khi nhận bằng tiến sỹ luật học năm 2000 tại Trường ĐH tổng hợp quốc gia Saint- Petersburg, LB Nga.
Từ năm 2004, chuyển sang làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ với vai trò là giảng viên và nghiên cứu viên về sở hữu trí tuệ.
Các vị trí làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ trong những năm cuối là Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh văn phòng.
Các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong nhiều năm không chỉ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà còn cho các Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Là giảng viên thỉnh giảng về sở hữu trí tuệ tại các trường đại học như : Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Ngoại thương. Đã tham gia vào phát triển sách, tài liệu tham khảo, giáo trình về sở hữu trí tuệ, tư pháp quốc tế, luật dân sự… Là tác giả của một số công bố trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và lĩnh vực liên quan khác.

All sessions by Tiến sĩ luật Trần Lê Hồng