logo

TECHFEST VÙNG

GIỚI THIỆU

Nhằm thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,..) của vùng với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế, tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương, chuỗi sự kiện Techfest vùng được tổ chức tại nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn cả nước trước thềm sự kiện Techfest Vietnam 2019.