Bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Cung quy hoạch (Phòng Chiếu phim)

Nội dung:

+ Pitching các dự án khởi nghiệp tham gia vòng Bán kết;

+ Đánh giá, lựa chọn top 10 tham gia Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019.

+ Tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

1
Thông báo