Bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 3, tầng trệt, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Ban tổ chức, các startup, 40 đội thi đến từ các cuộc thi Techfest vùng, Tecfest quốc tế, cuộc thi các Làng công nghệ tổ chức.

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

07h30 – 08h00

Đón tiếp ban giám khảo, khách mời và khán giả

08h00 – 08h05

Phát biểu lý do

08h05 – 08h15

Giới thiệu thành phần ban giám khảo và thể lệ vòng bán kết

08h15 – 10h00

Phần dự thi của các đội

10h00 – 10h30

Giải lao

10h30 – 12h00

Phần thi của các đội

12h00 – 13h30

Nghỉ giải lao

13h30 - 15h30

Phần thi của các đội

15h30 - 16h00

Tổng hợp và công bố giải

1
Thông báo