Bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 16:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 3, tầng trệt, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Ban tổ chức, các startup, 40 đội thi đến từ các cuộc thi Techfest vùng, Tecfest quốc tế, cuộc thi các Làng công nghệ tổ chức.

1
Thông báo