Bế mạc Hội thảo

- Trưởng làng: Mr. Đàm Quang Thắng

- GS.TS. Ngô Xuân Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ

1
Thông báo