Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao và Hội nghị quốc tế kết nối nguồn lực phát triển khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Phòng chiếu phim, tầng 2, Cung Quy hoạch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian

Nội dung

08h00-08h30

Đón tiếp đại biểu

Phiên 1: DỊCH CHUYỂN NGUỒN LỰC TẠI CÁC QUỐC GIA TRONG PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

(INTERNATIONAL RESOURCE MOBILITY IN STARTUP DEVELOPMENT)

08h30-08h40

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ KH&CN

08h40-9h00

Phát biểu đề dẫn 1: Innovative Thinking as the foundation of ecosystem development.

(Tư duy đổi mới sáng tạo – Nền tảng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo)

Người trình bày: Ông Axel Schultze, Sáng lập World Innovation Forum

09h00-09h20

Phát biểu đề dẫn 2: Trade and market development: Opportunity of Startup.

Người trình bày: Bà Natalie Black, Cao ủy thương mại Chính phủ Anh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

9h20-10h00

Panel 1: Sự dịch chuyển nguồn lực trên thế giới: Cơ hội, thách thức và sáng kiến quốc gia và khu vực nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển nguồn lực.

 

Thành phần tọa đàm:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN;

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện Bộ Ngoại giao;

- Ông Nam Đỗ (Sáng lập viên Up-Co, chuyên gia KN ĐMST);

- Bà Natalie Black (Cao ủy thương mại Chính phủ Anh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương);

- Ông Axel Schultze, Sáng lập World Innovation Forum.

 

Thành phần tham dự: Đại biểu quốc tế, Đại diện Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia, mạng lưới nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Nội dung dự kiến:

- Mobility of talent (Dịch chuyển của nhân lực/chuyên gia/nhà khởi nghiệp): Hiện trạng, chính sách, nhu cầu, sự ảnh hưởng tới sự phát triển khởi nghiệp sáng tạo của một quốc gia.

- Mobility of technology (Thương mại hóa, mua/bán Công nghệ): Tính sôi động của hoạt động mua/bán/chuyển giao công nghệ, cơ hội cho các startup tham gia vào thị trường công nghệ, B2B startup.

- Mobility of finance (Dòng tiền đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo): Nhận định về thị trường đầu tư của Việt Nam và Đông Nam Á, chính sách thu hút đầu tư, và các công cụ mới hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

- Mobility of information (Dòng chảy của Thông tin): Tính toàn cầu, không biên giới (borderless) hỗ trợ thế nào cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sáng kiến gì thúc đẩy sự dịch chuyển của dòng thông tin.  

10h00-10h15

Nghỉ giải lao

Phiên 2: NGUỒN LỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM

10h15-10h45

Sản phẩm Việt hướng tới phát triển bền vững (Make in Vietnam products for Sustainable Development)

Tổ chức bởi: Mạng lưới Cố vấn tài chính tư nhân PFAN

Đối tượng: 03 sản phẩm công nghệ Việt hướng đến phát triển xanh và bền vững

Thành phần tham dự: Các cơ quan báo chí, Đại diện Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia, mạng lưới nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

10h45-11h30

Panel 2: Toạ đàm cùng các nhà đầu tư Shark Tank (Talk with Sharks)

Chủ đề: Giải mã thất bại - Kinh nghiệm gọi vốn thành công  - Mô hình khởi nghiệp số: Kinh nghiệm từ một số nước Châu Á và thực tiễn tại Việt Nam

Thành phần tham gia toạ đàm:

a-     Shark Nguyễn Thanh Việt 

b-     Shark Phạm Thanh Hưng

c-     Shark Dzung Nguyễn

d-       Shark Nguyễn Hòa Bình

g-     Shark Trần Anh Vương

h-     Shark Trương Lý Hoàng Phi

Moderator: Anh Nguyễn Tiến Trung IAngle, chị Lê Hạnh Giám đốc SX Shark Tank Việt Nam/Điệp Anh VTV24

Thành phần tham dự: Đại biểu quốc tế, Đại diện Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia, mạng lưới nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

11h30-11h40

Ký kết các văn bản hợp tác.

11h40-12h00

Trao kỷ niệm chương cho các nhà đầu tư, trưởng làng công nghệ, chuyên gia trong nước và quốc tế, tổ chức thúc đẩy kinh doanh có nhiều đóng góp cho hệ sinh thái KNST và các kỳ Techfest từ 2015-2019.

1
Thông báo