Hội thảo y tế số và chăm sóc sức khỏe

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 11:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 3, tầng trệt, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, Đại diện các địa phương, các Trường đại học, các startup, doanh nghiệp…


 

1
Thông báo