Các phiên kết nối đầu tư

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 16:30
  • Địa điểm: tại khu vực vòng ngoài khu gian hàng và sảnh tầng 2 Cung Quy hoạch; kết nối tự do: các bàn đứng bố trí tại sảnh tầng 1; bàn ngồi bố trí tại tầng 2 Cung Quy hoạch.

Các phiên kết nối đầu tư:

+ Kết nối đầu tư startup với doanh nghiệp;

+ Kết nối doanh nghiệp, tập đoàn lớn với startup

+ Kết nối huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp

1
Thông báo