Các phiên kết nối đầu tư

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Các phiên kết nối đầu tư:
+ Kết nối đầu tư startup với doanh nghiệp
+ Kết nối doanh nghiệp, tập đoàn lớn với startup
+ Kết nối huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp

Thông báo