Các phiên kết nối đầu tư giữa statrtup với doanh nghiệp; doanh nghiệp, tập đoàn lớn với startup; huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 09:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 16:30
  • Địa điểm: Khu kết nối, tầng trệt, Cung Quy hoạch.

- Thành phần tham dự: Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, startup, các chuyên gia, doanh nghiệp,...

- Nội dung:

+ Các phiên kết nối đầu tư giữa statrtup với doanh nghiệp; doanh nghiệp, tập đoàn lớn với startup; huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp.

+ Cách thức: kết nối 1-1: các bàn đứng bố trí tại sảnh tầng trệt; bàn ngồi bố trí tại khu vực kết nối.

1
Thông báo