CEO Talk: Các chiến lược Nền tảng số - Khởi đầu tăng trưởng

Thế giới đang tự tiến hoá một cách đột phá với các nền tảng kết nối. Những khái niệm gắn liền với các nền tảng kết nối như các cuộc chiến tiêu chuẩn (standard wars), kinh tế theo quy mô (economy of scale), hiệu ứng domino, hiệu ứng hòn tuyết lăn (snow ball), điểm bùng phát (tipping points), siêu kết nối (super connection) hay các giao diện lập trình ứng dụng API (application programming interface),... là những tri thức cần được trang bị để đáp ứng với nhu cầu mới của làn sóng chuyển đổi số hoá (digital transformation) đang diễn ra quyết liệt và mạnh mẽ.

Chiến lược Nền tảng Số (Platform Strategy) phù hợp với các nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản trị cũng như các doanh nghiệp đã và đang nhận thức được tính cấp thiết của chuyển đổi số đối với một phần hay toàn bộ các hoạt động kinh doanh của mình.

Tất cả sẽ được bàn luận trong Webinar: Platform Strategy được VTI Cloud tổ chức vào 10:00 - 12:00 16/11/2021, quy tụ những diễn giả, CEO hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực Nền tảng số:
Mr. Trịnh Minh Giang - CEO VTI Cloud; Trưởng làng Nền tảng và Hạ tầng - Platform & Infra Village TECHFEST 2021
Mr. Đỗ Hữu Hưng - CEO ACCESSTRADE
Mr. Trường Tuấn - CEO MED 247
Mr. Phan Bá Mạnh - CEO AN VUI

Thông tin liên hệ:

Mr. Phan Hoài Nam, email: nam.phanhoai1@vticloud.io, phone: 0968 19 35 96

Ms. Nguyễn Thị Hiền, email: hien.nguyenthi@vticloud.io, phone: 0833 01 00 00

Thông báo