Chủ đề 3: Bùng nổ Blockchain - Liệu Việt Nam có bắt kịp xu hướng trên thế giới?

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 14:55
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 16:45
  • Địa điểm:

- Góc nhìn toàn cảnh Blockchain trên khắp thế giới, những ứng dụng và lợi ích đã đạt được

- Blockchain và lợi ích ở thực tế: "Chuỗi" giá trị tiếp nối giá trị, khổi ứng dụng liên kết mạnh mẽ toàn lĩnh vực

- Quản trị và thực trạng chảy máu chất xám trong Blockchain

 

1
Thông báo