Chung Kết Cuộc Thi Khởi Nghiệp Sáng Tạo Quốc Gia

  • Ngày bắt đầu: 06/12/2019 17:00
  • Ngày kết thúc: 06/12/2019 20:30
  • Địa điểm:

Sự kiện quy tụ những doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhất trong cả nước, năm 2018, có tổng số hơn 600 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham dự.

1
Thông báo