Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng KNST quốc gia 2019

  • Ngày bắt đầu: 06/12/2019 09:00
  • Ngày kết thúc: 06/12/2019 11:30
  • Địa điểm: Hội trường lớn Cung Quy hoạch

- Thành phần: Ban tổ chức, 10 đội thi, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

08h00 – 08h30

Đón tiếp ban giám khảo, khách mời và khán giả

08h30 – 08h40

Phát biểu lý do

08h40 – 08h50

Giới thiệu thành phần ban giám khảo và thể lệ vòng chung kết

08h50 – 11h15

Phần dự thi của các đội

11h15-11h30

Công bố điểm

1
Thông báo