Chung kết và trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp ĐMST – Startup Hunt 2020 + Lễ tổng kết Hành trình Thanh niên khởi nghiệp ĐMST – Startup Journey 2020

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 12:00
  • Địa điểm: Phòng B103, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: Updating

Chung kết và trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp ĐMST – Startup Hunt 2020 (Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

Lễ tổng kết Hành trình Thanh niên khởi nghiệp ĐMST – Startup Journey 2020 (Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

Thông báo