Hội thảo làng công nghệ 4.0

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 11:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 2, tầng trệt, Cung Quy hoạch

1
Thông báo