Hội Thảo Xúc Tiến Đầu Tư Tại Sự Kiện Techfest Vietnam 2018

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 17:00
  • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Thành phần tham gia:

- VCIC

- Văn phòng 844

-  Ông Graham Kinder

-  Ông Andrew Vallner

-  Các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế,

-  Các doanh nghiệp được VCIC hỗ trợ.

*Moderator: Linh E-space/ Nguyễn Hữu Thái Hòa

 

TIMELINE CHI TIẾT:

-13h00-13h15: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu                                    

  Diễn giả: Đại diện VCIC

-13h15 – 13h35: Giới thiệu về các quỹ đầu tư và nhu cầu đầu tư

  Diễn giả: Đại diện các quỹ đầu tư

-13h35 - 14h15: Chia sẻ kinh nghiệm về gọi vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

  Diễn giả: Nguyễn Hữu Thái Hòa, Graham Kinder, Andrew Vallner

_14h15 -17h00: Thảo luận B2B giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp và quỹ đầu tư

  Diễn giả: VCIC, Doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia tư vấn

 

 

 

1
Thông báo