Cuộc Đua Trí Tuệ Nhân Tạo Và Máy Học AWS DeepRacer

  • Ngày bắt đầu: 02/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 02/12/2019 13:00
  • Địa điểm:

AWS DeepRacer là xe đua được điều khiển hoàn toàn tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning). Đây là những sự kiện vừa mang tính trí tuệ, vừa mang tính giải trí cao mà các kỹ sư, người yêu công nghệ mong chờ.

1
Thông báo