Cuộc Đua Trí Tuệ Nhân Tạo Và Máy Học - AWS DeepRacer

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 09:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 16:30
  • Địa điểm: Tầng trệt, Cung quy hoạch

- Thành phần: Các đội lập trình dựa trên trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp từ Việt Nam và trong khu vực; khán giả.

- Nội dung:

+ AWS DeepRacer là xe đua với tỷ lệ 1/18 thực tế, được điều khiển hoàn toàn tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning). Đây là phương pháp nhanh nhất để làm quen với Machine Learning theo đúng nghĩa đen.

+ Đã có các giải đua AWS DeepRacer trên toàn cầu với mục tiêu khai phá tiềm năng sáng tạo của các kỹ sư AI và Machine Learning. Đây là những sự kiện vừa mang tính trí tuệ, vừa mang tính giải trí cao mà các kỹ sư, người yêu công nghệ mong chờ.

+ Trao giải Cuộc đua trí tuệ nhân tạo và máy học

+ Tương tác kết nối các startup liên quan để giới thiệu cho AWS xem xét hỗ trợ

 
1
Thông báo