Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc doanh nghiệp lớn (Hackathon)

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc doanh nghiệp lớn (Hackathon) 

1. Đơn vị chủ trì: HHTP

2. Phối hợp: Văn phòng Đề án 844

3. Nội dung:
Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc doanh nghiệp lớn được thí điểm tổ chức trong khuôn khổ TECHFEST 2020 nhằm khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp truyền thống cùng phát triển trong bối cảnh phát triển của công nghệ và dịch chuyển của nền kinh tế; Thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đồng hành, hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hội thảo: Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương và doanh nghiệp lớn (Hackathon) được chủ trì bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và Khu công nghệ cao Hòa Lạc là cơ hội để lắng nghe và trao đổi ý kiến với các chuyên gia hàng đầu trong ngành, tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đô thị thông minh cũng như cuộc thi Hackathon 2020: Smart City: Smart thinking for best living.

- Phần 1: Trao đổi, thảo luận về các vấn đề và cơ hội khởi nghiệp trong linh vực đô thị thông minh
- Phần 2: Phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương và doanh nghiệp lớn: Hackathon 2020: Smart City: Smart thinking for best living

Thông báo