Diễn đàn đổi mới sáng tạo mở

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:00
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 17:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 5, tầng trệt, Cung Quy hoạch

 

Đây là hội nghị đỉnh cao về sáng tạo mở dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và startup để hợp tác cùng sáng tạo, mang lại giá trị cho nhau.

Nếu tập đoàn và doanh nghiệp có thể sáng tạo hơn nhờ cách tiếp cận sáng tạo từ ngoài vào trong thì sao?

Nếu startup có thể thử nghiệm và chứng minh giải pháp khả thi của mình trong phạm vi cho phép thử nghiệm trong tập đoàn hay doanh nghiệp thì sao?

Nếu tất cả chúng ta đều đạt KPI về sáng tạo nhờ vào cách tiếp cận cộng tác mở này thì sao?

Mời các bạn đến để được truyền cảm hứng, được tìm thấy cơ hội, và được thật sự cộng tác người thật việc thật tại diễn đàn này.

Đăng ký tham gia chương trình tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxw8wCPaTMMz4Q-6bOLiQUbQ06r5l9aEKK2rtlakdCmcdsag/viewform

 

LỊCH TRÌNH

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

DIỄN GIẢ

13:00 – 13:10

Phát biểu chào mừng

Ông Phạm Hồng Quất
Giám đốc, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - NATEC

13:10 – 13:20

Phát biểu khai mạc:
Đổi mới sáng tạo mở - Con đường xây dựng một hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo bền vững tại Việt Nam

Bà Nguyễn Phi Vân
Chủ tịch, Open Innovation Vietnam

13:20 – 13:30

Lễ ký kết MOU

Người chứng kiến:  
Giám đốc, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - NATEC

13:30 – 14:00

Keynote:

Đổi mới sáng tạo mở đã thay đổi văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi như thế nào

Ông Stanley Nguyen
Trưởng Phát triển kinh doanh và Đối tác, Grab

14:00 – 14:30

Keynote:
Đổi mới sáng tạo mở - Câu chuyện của một Doanh nghiệp

Ông Derrick Chiang
CEO, Padang & co.

14:30 – 15:30

Corporate Panel:
Cơ hội và Thách thức làm việc với Startups

Moderator:
Bà Celine Charpiot-Zapolsky
Nhà sáng lập, Hanoi Sustainable Living Lab

 

Panelists:
- Ông Tuấn Nguyen – Phó giám đốc mảng Cộng đồng, SGInnovate
- Bà Nguyễn Thị Hải – Giám đốc khối Ngân hàng số, Ngân hàng Shinhan Việt Nam
- Bà Phạm Lê Hoàng Phương – Phòng Kế hoạch Kinh doanh, CJ Group
- Ông Teong Wei Tan – Quản lý cấp, Chiến lược và Phát triển trị trường, Infineon Technologies

15:30 – 16:30

Startup Panel:
Cơ hội và Thách thức làm việc với các Tập đoàn

Moderator:
Ông Paul Espinas
Nhà sáng lập, Upup App

Panelists:
- WeeDigital
- Okxe
- Hekate

16:30 – 17:00

Tổng kết và Kết thúc hội thảo

Bà Nguyễn Phi Vân
Chủ tịch, Open Innovation Vietnam

1
Thông báo