Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

"Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" là sự kiện nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nêu ra các bài học kinh nghiệm, triết lý hỗ trợ cũng như thảo luận các biện pháp cùng phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. 

-Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

- Quy mô: Dự kiến 500 đại biểu.

- Chương trình chi tiết: 

08h00 - 08h20:   Đăng ký đại biểu
08h20 - 08h30:   Phát biểu chào mừng
08h30 - 08h40:   Phát biểu khai mạc
08h40 - 08h50:   Bài tham luận về xu hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu – Gợi ý liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp các nước ASEAN
08h50 - 09h00:   Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam
09h00 - 09h10:   Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Singapore
09h10 - 09h20:   Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Thái Lan
09h20 - 10h10:   Thảo luận chính sách quốc tế
10h10 - 10h30:   Nghỉ giữa giờ
10h30 - 10h40:   Bài tham luận về kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Tp Đà Nẵng
10h40 - 10h50:   Bài tham luận về kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Tp HCM
10h50 - 11h30:   Thảo luận chính sách địa phương
11h30 - 11h40:   Phát biểu kết luận phiên Thảo luận
11h40 - 12h00:   Ký kết các văn bản phối hợp giữa đại diện các nước; Trao quà lưu niệm cho các diễn giả, đại biểu nước ngoài

- Diễn giả:

Lãnh đạo Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu (GEN)

Cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 

Lãnh đạo Cơ quan Hỗ trợ doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore)

Lãnh đạo cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ Thái Lan

Lãnh đạo Hội đồng Điều phối mạng lưới Khởi nghiệp - TP Đà Nẵng

Lãnh đạo Sở KH&CN TP HCM

Lãnh đạo Hội đồng Điều phối mạng lưới Khởi nghiệp - TP Đà Nẵng

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 

 

 

 

1
Thông báo