Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 12:00
  • Địa điểm: Ariyana Convention Centre - 107 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

 

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là sự kiện tiếp theo sau Diễn đàn đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo trong Techfest Việt Nam 2018. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nêu ra các bài học kinh nghiệm, triết lý hỗ trợ cũng như thảo luận các biện pháp cùng phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới; diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được diễn ra ngày 30.11.2018.

Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong khu vực:

-Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các quốc gia trong khu vực và quốc tế, Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan, Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, lãnh đạo một số Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước từ các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ,...

- Số lượng đại biểu tham dự: Dự kiến 500 đại biểu.

- Nội dung : Phiên thảo luận, đối thoại chính sách giữa các quốc gia trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nêu ra các bài học kinh nghiệm, triết lý hỗ trợ cũng như thảo luận các biện pháp cùng phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. 

- Chương trình chi tiết: 

Thời gian

Nội dung

08h00 - 08h20

Đăng ký đại biểu

08h20 - 08h30

Phát biểu chào mừng

08h30 - 08h40

Phát biểu khai mạc

08h40 - 08h50

Bài tham luận về xu hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu – Gợi ý liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp các nước ASEAN

08h50 - 09h00

Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

 

09h00 - 09h10

Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Singapore

 

09h10 - 09h20

Bài tham luận về chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Thái Lan

 

09h20-10h10

Thảo luận chính sách quốc tế

 

10h10-10h30

Nghỉ giữa giờ

10h30-10h40

Bài tham luận về kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Tp Đà Nẵng

10h40-10h50

Bài tham luận về kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Tp HCM

10h50-11h30

Thảo luận chính sách địa phương

 

11h30-11h40

Phát biểu kết luận phiên Thảo luận

11h40-12h00

- Ký kết các văn bản phối hợp giữa đại diện các nước

- Trao quà lưu niệm cho các diễn giả, đại biểu nước ngoài

1
Thông báo