Diễn đàn đối thoại chính sách khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2018 14:00
  • Ngày kết thúc: 29/11/2018 17:00
  • Địa điểm:

Sự kiện này cần thư mời

"Diễn đàn đối thoại chính sách về khởi nghiệp sáng tạo" là một trong những sự kiện quan trọng nhất khuôn khổ của Techfest Vietnam 2018, nhằm tạo kênh tổng hợp thông tin, kiến nghị của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đến Chính phủ cùng với các cơ quan, ban, ngành của Nhà nước về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đây là cơ hội để trao đổi về các giải pháp, đề xuất, sáng kiến đóng góp để xây dựng hệ sinh thái. Diễn đàn còn đưa đến cái nhìn tổng quan, sâu rộng về tình hình phát triển của Hệ sinh thái Khởi nghiệp, từ đó đề xuất các phương án phát triển sâu và rộng hơn nữa. 

- Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 29/11/2018

- Địa điểm: Phòng hội trường tầng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

- Quy mô: 500 - 600 đại biểu

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đại diện lãnh đạo các quốc gia trong khu vực và quốc tế; Đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; Đại diện các viện, trường, cơ sở ươm tạo; Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Tập đoàn kinh tế; Cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.

1
Thông báo