Diễn đàn cấp cao về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Hội trường A2, Tòa A2, ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Diễn đàn cấp cao về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (VCCI, Cục PTTTDN)

 

 

Thông báo