Diễn đàn kết nối quốc tế dịch vụ hỗ trợ startup

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 16:00
  • Địa điểm: Cung quy hoạch

Nội dung thảo luận:

+ Kết nối tổ chức thúc đẩy kinh doanh BS (đào tạo, pháp lý, thị trường, SHTT, mô hình kinh doanh)

+ Kết nối dịch vụ hỗ trợ gọi vốn (thiên thần, tập đoàn, quỹ VCS, cộng đồng)

1
Thông báo