Diễn đàn Kết nối nguồn lực khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử và Logistics

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Phòng chiếu phim - Cung quy hoạch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ  và các cục vụ liên quan; Đại diện các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..

- Các hiệp hội như: Hiệp hội Thương mại điện tử, Hiệp hội Logistics Việt Nam;

- Đại diện các tổ chức kinh tế, thương mại, các Tập đoàn; Tổng Công ty, các doanh nghiệp lớn;

- Đại diện các tổ chức, các quỹ đầu tư; Các siêu thị, các chuỗi cửa hàng bán lẻ, các doanh nghiệp thương mại điện tử, các doanh nghiệp logistics;

- Đại diện các startup;

- Đại diện các ngân hàng, sàn giao dịch, đối tác giao hàng và đối tác sử dụng…

- Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

08h00-08h30

Đăng ký đại biểu

08h30-08h35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

08h35-08h45

Phát biểu khai mạc Diễn đàn

08h45-09h00

Toàn cảnh Thương mại điện tử tại Việt Nam và cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng

9h00 - 9h10

Cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ thông qua khai thác sàn TMĐT của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Cách thức hợp tác, tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác trong lĩnh vực TMĐT, thuận lợi khó khăn thách thức.

(Phạm Đạt – CEO, Công ty cổ phần FADO Việt Nam)

9h10 - 9h20

Nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam

(Bà Hoàng Thị Hồng – Giám Đốc Qũy Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ)

9h20 – 9h30

Hệ sinh thái hoàn chỉnh để TMĐT phát triển

(Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám Đốc – TCT số Viettel)

09h40 - 10h20

Thảo luận (Phiên 1)

- Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (điều phối)

- Ông Đàm Việt Dũng, Phụ trách lĩnh vực Kinh tế số, Hội Chuyên gia và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài 

- Bà Hoàng Thị Hồng – Giám Đốc Qũy Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám Đốc – TCT số Viettel

- Đại diện 1 doanh nghiệp KNĐMST

Thảo luận: Cơ hội cũng như thách thức thuận lợi của việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam. Các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp TMĐT phát triển.

Thảo luận: Cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, cung cấp giải pháp thanh toán, logistics, các mô hình mới của sàn TMĐT với đặc thù tại Việt Nam.

10h10 - 10h25

Khởi nghiệp từ Thương mại Điện tử và Logistics – Cơ hội và thách thức

(Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng giáo khoa, Trường Logistics và Hàng không Việt Nam)

10h25 - 10h40

Kinh nghiệm phát triển kết hợp với startup để giải quyết những bài toán về dịch vụ Logistics

(Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam)

10h40 - 10h50

Thực trạng kết nối nguồn lực đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực Logistics hiện nay tại Việt Nam.

(Nguyễn Hữu Tuất - CEO FastGo)

10h50 – 11h00

Ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần FADO Việt Nam và 3 Doanh nghiệp Khởi nghiệp về việc đưa sản phẩm của doanh nghiệp Khởi nghiệp lên sàn TMĐT xuyên biên giới

11h00 – 11h10

Ký kết hợp tác đầu tư giữa Qũy khởi nghiệp Quốc gia và 3 doanh nghiệp Khởi nghiệp ĐMST

11h10 - 11h50

Thảo luận (Phiên 2)

- Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng giáo khoa, Trường Logistics và Hàng không Việt Nam

- Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

- Ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam

- Ông Phạm Đạt – CEO, Công ty cổ phần FADO Việt Nam

- Ông Nguyễn Hữu Tuất - CEO FastGo

Thảo luận những thách thức, thuận lợi của việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp Logistics tại Việt Nam. Liên kết để doanh nghiệp TMĐT và Logistics cùng phát triển. Các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp Logistics phát triển.

11h50 - 12h00

Tổng kết và Bế mạc

1
Thông báo