Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2020 Chủ đề: "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua thách thức"

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020 với chủ đề:  "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua thách thức" 


I. Mục đích


1. Là diễn đàn để cộng đồng thanh niên khởi nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả về việc khởi nghiệp, lập nghiệp; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp.
2. Là nơi để các cơ quan Chính phủ lắng nghe ý kiến, đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
3. Đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để cộng đồng thanh niên khởi nghiệp đồng hành cùng đất nước vượt lên thách thức trong và sau đại dịch.


II. Thời gian, địa điểm, thành phần


1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 (Thứ 6)


2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

 

3. Link đăng ký tham dự: https://www.research.net/r/THANHNIENKHOINGHIEP


Trong điều kiện dịch bệnh không tổ chức đông người, Diễn đàn sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến gồm 1 đầu cầu chính tại Hà Nội và 03 điểm cầu tại Thừa Thiên – Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ.

Thông báo