Diễn đàn tư duy mới và kết nối cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diễn đàn tư duy mới và kết nối cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1. Đồng tổ chức
- Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (VSMA), VCCI
- Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
- Sáng kiến Cố vấn Khởi nghiệp Việt Nam (VMI)

2. Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
- Tiếng Anh (có khách mời quốc tế và bố trí dịch cabin)

3. Mục tiêu
- Giới thiệu và cập nhật hoạt động của cộng đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam
- Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức chương trình cố vấn và phát triển cộng đồng cố vấn
- Thúc đẩy các ý tưởng hợp tác

4. Chi tiết diễn đàn

 

Thời gian

Nội dung

09:00

Bắt đầu diễn đàn trực tuyến

09:00 – 09:05

Giới thiệu Diễn đàn và đại biểu tham dự

 

Phát biểu khai mạc

9:30 – 9:35

Giới thiệu chương trình

9:35 – 10:25

Phiên 1: Thúc đẩy liên kết mạng lưới cố vấn khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế

 

- Mạng lưới các cố vấn trong khu vực ASEAN

 

- Chủ đề: Hoạt động gắn kết mạng lưới cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp của cộng đồng Pháp ngữ

 

- Vai trò của cố vấn khởi nghiệp trong việc kết nối các startup trong nước với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

 

- Hoạt động cố vấn trong khuôn khổ Liên minh Đổi mới Sáng tạo Người Việt Toàn cầu (GIN-V)

 

- Hỏi và Đáp

 

Giới thiệu bản đồ các tổ chức cố vấn ở Việt Nam

10:25 – 11:15

Phiên 2: Phát huy vai trò cố vấn khởi nghiệp ĐMST của một quốc gia khởi nghiệp

 

- Sự cần thiết của cố vấn khởi nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở các địa phương trong nước

 

- Vai trò và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng về việc xây dựng đội ngũ các cố vấn địa phương

 

- Xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp từ lợi thế đội ngũ doanh nhân địa phương

 

- Từ thực tế các hoạt động cố vấn khởi nghiệp cho phụ nữ

 

- Hỏi và Đáp

11:15 – 11:25

Ký kết hợp tác 3 bên với một số tỉnh thành: Quảng Nam, Hải Phòng và Hà Nội

11:25 – 11:30

Kết luận và kết thúc Diễn đàn trực tuyến

 

Thông báo