FreeTalk 2020

FreeTalk 2020

1. Giới thiệu: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang thay đổi nền kinh tế và xã hội toàn cầu một cách sâu rộng. Freetalk là sự kiện mở trong chuỗi các hoạt động TECHFEST VIETNAM 2020. Freetalk là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, diễn giả tự do chia sẻ thông tin, đưa ra những luận điểm, ý tưởng và giải pháp về các công nghệ số hóa làm thay đổi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

2.Chủ đề: Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Blockchain, Internet vạn vật, Data Analytics, Thương mại điện tử, Thanh toán điện tử…

3. Đơn vị tổ chức:

- Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC)

- Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC)

- Văn phòng Đề án 844 (ISEV)

4. Thành phần tham gia: gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia khởi nghiệp, nhà hoạch định chính sách, đơn vị cung cấp dịch vụ…

5. Hình thức: Thời lượng thuyết trình/chia sẻ: 15 – 20 phút, thảo luận trong 10 – 15 phút. Kết hợp với hình ảnh slide, âm thanh, trinh diễn sản phẩm (nếu có)

6. Link đăng ký: https://forms.gle/qXkRGnFDF8bXWTqV9

Các nhân/đơn vị đăng ký tham dự xin vui lòng liên hệ freetalk@techfest.vn. Tiêu đề ghi rõ "Đăng ký FreeTalk 2020 - tên đơn vị."

Thông báo