GEN và Du lịch số

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 17:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 2, tầng trệt, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, Đại diện các địa phương, các Trường đại học, các startup, doanh nghiệp…

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

13h00 – 13h30

Tổng quan thị trường Du lịch Việt Nam và thị phần du lịch số OTA

(Đại diện Songhan Incubator)

13h30 – 13h50

Access Generation – Thế hệ truy cập và mạng xã hội du lịch cơ hội lớn, nguồn lực lớn

(Mạng xã hội Lotus hoặc mạng xã hội Hahalolo)

13h50 – 14h30

Tọa đàm 1:

Nguồn lực trọng yếu cho StartUp du lịch khám phá, đầu tư cho khởi nghiệp Du lịch khám phá, rào cản và khơi thông.

Thành phần tham gia tọa đàm:

- Đại diện bộ VHTT và DL

- Đại diện Viettravel

- Agoda Việt Nam

- Đại diện lãnh đạo tổng cục du lịch

- Retno Dewati – Sea regional manager

14h30 – 15h20

Tọa đàm 2: Mạng xã hội du lịch và Du lịch y tế - Tiềm năng cho Startup Việt

Thành phần tham gia tọa đàm:

- Đại diện Bộ TTTT

- Zalo

- Facebook

- Lotus

- Hahalolo

- Xixolink

- Quỹ đầu tư/Nhà đầu tư

15h20 – 16h00

Giao lưu kết nối thỏa thuận đầu tư

1
Thông báo