Giải Golf TECHFEST

  • Ngày bắt đầu: 02/12/2019 14:00
  • Ngày kết thúc: 02/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

Giao lưu trước sự kiện giữa các khách VIP thông qua giải golf, với sự tham dự của lãnh đạo một số Bộ, ngành, lãnh đạo một số tập đoàn, nhà tài trợ, quỹ đầu tư trong nước, nước ngoài, startup thành công.

1
Thông báo