Hoạt Động Của Các Trụ Cột Chính

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

Chuỗi các hoạt động giới thiệu, chia sẻ, tư vấn đào tạo và cuộc thi nhằm cung cấp thêm kiến thức cho startup theo các trụ cột chính (pillar).

1
Thông báo