Hoạt Động Kết Nối

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối, hợp tác với các nhà đầu tư. TECHFEST VIETNAM 2019 dự kiến sẽ có sự hiện diện của khoảng 150 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư, quỹ đầu tư đến từ các nước đặc biệt quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam: Singapore, Hàn Quốc, Malaysia....

1
Thông báo