Hội nghị, hội thảo chuyên sâu về xu hướng công nghệ; kết nối đầu tư + Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startups trong các lĩnh vực

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm:
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

+ Hội nghị, hội thảo chuyên sâu về xu hướng công nghệ; kết nối đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch.  
+ Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startups trong các lĩnh vực (Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Du lịch và Ẩm thực, Công nghệ tiên phong, Smartcity, Dịch vụ hỗ trợ, Công nghệ Tài chính, Tác động xã hội, Sinh viên khởi nghiệp, Địa phương, Quốc tế).
(các Làng Công nghệ, Cục PTTTDN)

 

Thông báo