Hội nghị ICT Investor BootCamp "Thúc đẩy công nghệ tương lai để dẫn đầu"Nhằm hỗ trợ kết nối các Startups với các Quỹ Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực ICT, đưa ra các Khuyến nghị chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và gọi vốn đầu tư, giới thiệu các Startup ICT tiêu biểu, kết nối các nhà đầu tư và Startup, Pitching dành cho các startup tiêu biểu, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), CLB Đầu tư Công nghệ số VDI phối hợp với Văn phòng Đề án 844, Ban phát triển thị trường (TECHFEST 2021) tổ chức Hội nghị ICT Investor BootCamp thuộc khuôn khổ TECHFEST Quốc Gia 2021 diễn ra vào ngày 14/12/2021:

- Hội nghị: 09h00 – 11h00
- Startup Pitching | Matching: 14h00 - 17h00
- Hình thức: Online trên nền tảng Zoom
- Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia: 
https://info.vinasa.org.vn/ict-investor-bootcamp

Đầu mối liên hệ Ban tổ chức:

Ms. Mạnh 

0937 688 958

manhnt@vinasa.org.vn

Thông báo