Chương trình hội nghị khoa học: Khởi nghiệp sáng tạo từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp giải quyết thách thức của doanh nghiệp và xã hội

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 07:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Phòng 108, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Chương trình hội nghị khoa học: Khởi nghiệp sáng tạo từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp giải quyết thách thức của doanh nghiệp và xã hội
 

1. Đơn vị chỉ đạo
Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Đơn vị tổ chức:
- UBND thành phố Hà Nội
- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

3. Đơn vị phối hợp
- Đoàn Thanh niên
- Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Chi tiết chương trình

 

Thời gian

Nội dung

7:00 – 8:30

Đăng ký, đón tiếp đại biểu và khách mời

8:30 – 8:40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8:40 – 8:50

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc

 

Phiên thứ nhất: Báo cáo thực trạng và báo cáo tham luận

8:50 – 9:00

- Báo cáo về các vấn đề thách thức của doanh nghiệp và xã hội cần được giải quyết.

9:00 – 9:15

Báo cáo tham luận: Những khó khăn, thách thức của khối tư nhân và nhà nước trong xu thế hội nhập quốc tế

9:15 – 9:30

Báo cáo tham luận: Vai trò của doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong quá trình thúc đẩy KNĐMST tại các cơ sở GDNN

9:30 – 9:45

Báo cáo tham luận: Những khó khăn và giải pháp trong đào tạo khởi nghiệp tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

9:45 – 10:00

Báo cáo tham luận: Nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp thời kỳ CN 4.0

10:00 – 10:15

Báo cáo tham luận: Mô hình kết nối nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán của DN&XH.

 

Phiên thứ hai: Trao đổi và thảo luận

10:15 – 11:15

Nội dung:

- Trao đổi và thảo luận về các vấn đề thách thức của doanh nghiệp và xã hội cần được giải quyết; 

- Giải pháp và mô hình kết nối hợp tác giữa các cơ quan quản lý, nhà trường và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia quá trình giải quyết các thách thức, các bài toán của doanh nghiệp và xã hội góp phần phát triển hoạt động KNĐMST phù hợp với đặc thù tại các cơ sở Giáo dục nghề  nghiệp.  

11:15 – 11:30

Tổng kết và bế mạc Hội nghị

 

Thông báo