Bán Kết & Chung kết cuộc thi SEEDING YOUR IDEA - ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 09:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 20:40
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 7, tầng 2, Cung Quy hoạch

 

AGENDA (05/12/2019)

STT

Thời gian

Thời lượng

Nội dung

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

3

09:00

12:00

03:00

Triển lãm "University Entrepreneurship Space" với 20 gian hàng của các dự án
Các đội thi set-up khu vực triển lãm + tự do tham quan TECHFEST
Ban Tổ chức set-up hội trường + Rehersal
Giám khảo nghiên cứu đề án bản cứng

 

4

12:00

13:00

01:00

Nghỉ trưa

 

Vòng Bán kết cuộc thi "SEEDING YOUR IDEA - ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG"

5

13:00

13:15

00:15

Các đội thi chuẩn bị pitching theo thứ tự

 

6

13:15

13:20

00:05

Khai mạc chương trình

 

7

13:20

13:28

00:08

Giới thiệu khách mời + BGK + Đại diện các đội thi (nhóm trưởng)

 

8

13:28

13:33

00:05

Đại diện Vintech City phát biểu

 

9

13:33

13:38

00:05

Công bố thể lệ cuộc thi

 

10

13:38

13:42

00:04

Đội thi 1 thuyết trình đề án

 

11

13:42

14:18

00:36

Đội thi 2 - 10 tương tự

12

14:18

14:23

00:05

Break

 

13

14:23

14:27

00:04

Đội thi 11 thuyết trình đề án

 

14

14:27

15:03

00:36

Đội thi 12 - 20 tương tự

15

15:03

15:25

00:22

Break (Văn nghệ) + Tổng hợp điểm

Đông kiếm em - Thái Đinh

Chung kết "SEEDING YOUR IDEA - ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG"

16

15:25

15:30

00:05

Công bố TOP8

 

17

15:30

15:35

00:05

Công bố thể lệ Chung kết

 

18

15:35

15:42

00:07

Đội thi 1 trả lời câu hỏi của Giám khảo

07 phút cho GK

19

15:42

16:03

00:21

Đội thi 2 - 4 của TOP 8 tương tự

 

20

16:03

16:08

00:05

Break

 

21

16:08

16:36

00:28

Đội thi 5 - 8 của TOP 8 thực hiện phần thi

 

22

16:36

16:55

00:19

Giám khảo cân + Văn nghệ

 

23

16:55

17:15

00:20

Công bố giải thưởng + trao giải

 

24

17:15

17:40

00:25

Người tham dự tự giao lưu/tham quan TECHFEST

 

25

17:40

20:40

03:00

Di chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội

 

 

1
Thông báo