Hội nghị Nhu cầu – thực trạng về đầu tư ICT tại Việt Nam và Lễ ra mắt CLB đầu tư khởi nghiệp công nghệ số Việt Nam

Hội nghị nhu cầu thực trạng về đầu tư ICT tại Việt Nam và Lễ ra mắt câu lạc bộ nhà đầu tư CNTT Việt Nam

1. Đơn vị tổ chức
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)
- Văn phòng Đề án 844


2. Chi tiết chương trình

Thời gian

Nội dung chương trình

08:00 – 08:30

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

 

08:30 – 08:35

Khai mạc hội nghị

 

08:35 – 08:50

Tổng quan về thực trạng hoạt động đầu tư Khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam và khu vực ASEAN

 

08:50 – 09:05

Case study thành công về đầu tư cho Startup Công nghệ Việt Nam

 

09:05 – 09:15

Lễ ra mắt: Câu lạc bộ nhà đầu tư công nghệ số Việt Nam

(Vietnam Digital Investor Club – VDI)

 

09:15 – 09:25

Trình bày kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ

 

09:25 – 10:00

Tọa đàm: Thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp công nghệ

Kế hoạch hoạt động của CLB thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp

Các doanh nghiệp CNTT đi trước làm gì để hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST

Những chính sách thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp công nghệ

 

10:00

Kết thúc

 

Thông báo