Hội nghị "Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin 2020"

  • Ngày bắt đầu: 26/11/2020 09:30
  • Ngày kết thúc: 26/11/2020 17:30
  • Địa điểm: Phòng B104, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://cutt.ly/2hwlmee

Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin 2020

1. Đơn vị tổ chức
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)
- Văn phòng Đề án 844


2. Chi tiết chương trình
 

Thời gian

Nội dung chương trình

 

Sáng

9:30 – 12:00

Hội thảo:  CHUYỂN ĐỔI SỐ – CƠ HỘI THÀNH THÁNH GIÓNG CHO CÁC STARTUP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

09.30 – 10.00

Đăng ký đại biểu

10.00 – 10.05

Khai mạc hội nghị

10.05 – 10.20

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia - cơ hội vàng cho các Startup Công nghệ

 

10.20 – 10.35

Kinh nghiệp quốc tế: Chia sẻ về cơ hội của các Startup công nghệ tại Singapore/Malaysia/Đài Quốc – Trung Quốc

 

10.35 – 10:50

Startup Sharing: Tiềm năng và thách thức đối với các Startup Công nghệ Việt trong công cuộc chuyển đổi số.

 

10.50 – 11.05

Case study: Xu hướng hỗ trợ và đầu tư cho các Startup cho các Starup Công nghệ

 

11.05 – 12.00

Tọa đàm: Công cuộc chuyển đổi số quốc gia - cơ hội thành THÁNH GIÓNG cho các Startup Công nghệ Việt

Nội dung:

Startup công nghệ có thể tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia như thế nào?

Lợi thế và hạn chế cần khắc phục của các Startup cung cấp các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số

Startup và các doanh nghiệp lớn làm thế nào đi cùng nhau trong công cuộc chuyển đổi số

 

12:00 – 14:00

Nghỉ trưa

 

 

Chiều

14:00 – 17:00

 

Start-ups Pitching: Startup cung cấp nền tảng, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số

 

17:30

Công bố kết quả, trao giải

Kết thúc, chụp hình

 

Thông báo