Hội nghị vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch

 

Nhằm đánh giá vai trò của HST ĐMST Việt Nam, đặc biệt là đóng góp của doanh nghiệp KNST trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời, đưa ra dự đoán xu hướng của hệ sinh thái và những thay đổi do dịch Covid-19 mang lại và tổng kết các nguồn lực nhà nước và tư nhân để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bứt phá trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Ban Kết nối đầu tư TECHFEST 2021 kết hợp với Làng Tác động xã hội - Impact tổ chức “Hội nghị vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch”. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đặc biệt là đóng góp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, đưa ra dự đoán xu hướng của hệ sinh thái và những thay đổi do dịch Covid-19 mang lại và tổng kết các nguồn lực nhà nước và tư nhân để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bứt phá trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Hội nghị có sự góp mặt của các cơ quan chuyên môn tại địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm quốc gia, đại diện là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng cùng với tập đoàn xây dựng và phát triển nhà với bề dày kinh nghiệm trong ngành bất động sản tại Việt Nam - Vicoland Group, sẽ mang lại cái nhìn khách quan về tình hình ứng dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của đại dịch và tương lai của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 

Thời gian: 09:00 - 12:00, ngày 10/12/2021

 

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom

 

Link đăng ký: https://forms.gle/GWUXJFEoNqRZzERH6

 

Hội nghị được tổ chức dưới sự chỉ đạo và triển khai của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học Công nghệ, UNDP Việt Nam (Làng Tác động xã hội - Impact) phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Vicoland.

Thông báo