Hội thảo Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Phòng B104, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Hội thảo Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

1. Đơn vị tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

2. Mục tiêu hội thảo: Tổ chức hội thảo phân tích rõ thực trạng, khó khăn và giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ, từ đó thu hút thu hút sự quan tâm, tham gia kết nối, đầu tư của cộng đồng khởi nghiệp trong nước, quốc tế đến hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ; Một số điển hình doanh nghiệp nữ tiêu biểu trong khởi nghiệp sáng tạo;

3. Chi tiết chương trình: 

Thời gian

Nội dung

08h30 – 08h40

Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

08h40 – 09h00

Phiên 1: Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

Tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ, cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

09h00 – 09h20

Những kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của cho phụ nữ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

09h20 – 09h40

Chia sẻ câu chuyện về khởi nghiệp sáng tạo từ startup founder nữ, khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm

09h40 – 10h40

Phiên 2: Thảo luận Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ

Nội dung:

- Thực trạng, khó khăn, thách thức, kinh nghiệm trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

- Tiềm năng, cơ hội phát triển hệ sinh thái cho phụ nữ

- Cơ chế/chính sách của Nhà nước tạo thuận lợi cho các thành phần tham gia hệ sinh thái

Giải pháp kết nối/ gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái

10h40 – 10h50

Tổng kết và bế mạc hội thảo

 

 

Thông báo