Hội thảo phát triển Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 30.11.2018. Trong khuôn khổ hội thảo, một số thắc mắc và chia sẻ ở nhiều vấn đề sẽ được giải đáp như: cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp khởi nghiệp; các chương trình hỗ trợ về vốn, tài chính, tư vấn pháp lý,... cho doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay; kinh nghiệm khởi nghiệp của một vài doanh nghiệp quốc tế, bài học thực tế áp dụng cho doanh nghiệp trong nước;...

- Thời gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE

- Thành phần tham dự:  50-60 người.

- Lịch trình:
Xem chi tiết


 

 

1
Thông báo